Lily Pad

Lilly pads for Lake

Närvaron av växter är en integrerad del av alla ekosystem i sjön eller dammen. Vattenväxter, såsom liljekuddar, tjänar också många syften. Förutom att skapa syre, ger vattenväxter viktiga livsmiljöer för vilda djur. Däremot är bekämpning av liljekuddar (och andra växter) särskilt viktigt när vegetationstäcket blir för tjockt.

Trots sin skönhet är lily pads vård nödvändig när växter börjar inkräkta på det överväldigande utrymmet i en sjö eller damm. För många växter som växer i vattnet kan vara en allvarlig orsak till oro, såsom en negativ effekt på fiskens allmänna hälsa och en minskning av tillgängligt syre (som växterna absorberar på natten). Men att ta hand om liljor kan vara en utmaning.

1. Titel 1

Hur man stoppar spridningen av liljekuddar

Liljekuddarnas undervattensnatur gör deras kontroll ganska utmanande. I de flesta fall är det bättre att kontrollera dessa växter genom att förebygga. Det gör att nyplantering av liljekuddar bättre bör göras i form av krukgrödor. Det minimerar sannolikheten för att växten sprids genom underjordiska rhizomer.

Det finns andra sätt att kontrollera liljekuddar. Att ta bort plantans rötter och rhizomer är svårt men möjligt. Oftast kräver processen verktyg som är speciellt utformade för att ta bort vattenlevande ogräs.


näckrosblad

Borttagning av rötter måste göras försiktigt, eftersom ofullständig borttagning kan göra att rhizomen sprids.

Många odlare föredrar att använda en damm ogräsbarriär. Ogräsbarriären placeras på botten av dammen efter att ha tagit bort allt lövverk och stjälkar av liljorna. Denna barriär förhindrar solljus från att nå rhizomerna, vilket säkerställer att de inte återväxer.

Kemiska ogräsmedel är ett annat alternativ för att bli av med liljekuddar från dammar. Men om du väljer att använda den här metoden måste du se till att endast använda produkter som har identifierats specifikt för användning i dammar. För att säkerställa säker användning måste du läsa instruktioner och försiktighetsåtgärder.

Näckrosor kan snabbt förstöra utseendet på en damm eller sjö och dess rekreationsfördelar. Kontroll uppnås bäst genom att förstöra rotsystemet. När du väljer metoden för att ta bort det måste du vara försiktig så att du inte stimulerar tillväxten av nya växter. Vi rekommenderar att du tar råd från experter.

Tillbaka till blogg