duckweed from your lake or pond

Hur man framgångsrikt eliminerar andmat från din sjö eller damm

Andmat är en olägenhet som kan förstöra utseendet på vilken sjö eller damm som helst såvida vi inte vet hur man framgångsrikt kan eliminera andmat. Den kan växa snabbt och täcka hela ytan av din pool på bara några dagar. Det finns många sätt att bli av med andmat, men det är viktigt att förstå vad andmat är och hur det växer innan du börjar behandla det. Andmat är en typ av alger som växer i vatten när det finns för mycket näringsämnen. Den kan vara grön eller brun och ser ut som växter som flyter på vattenytan. Andmat är inte skadligt för människor eller djur, men det gör att din sjö eller damm ser hemsk ut och förstör dess renlighet och klarhet.

Vad är andmat?

Andmat är en levande, livfull grön inhemsk, fritt flytande växt som kan ses på ytan. Den har en platt oval form som varierar något beroende på typ, är cirka 1/16 till 1/8 tum lång och har en enda rot som dinglar under ytan. Andmat flyter i enorma kolonier och förökar sig genom knoppning och fragmentering (en av de minsta växter som är kända för att göra det!).

Andmat och alger har många fördelar för en damm eller sjös ekosystem i rätt mängd. Fåglar och andra vilda djur konsumerar denna växt eftersom den är en betydande matkälla. Men när dammen eller sjön är täckt med andmat i hög andel kan det orsaka en hel del störningar.

De skadliga effekterna av andmat

Andmat är en typ av vattenväxt som växer i sötvattensjöar. Den är också känd som vattenmjöl, damgräs och vattenlins.

Andmat kan vara skadligt för miljön eftersom det kan ta upp allt syre i sjön och kväva andra organismer. Det kan också blockera solljus från att nå växter som behöver det för att överleva.

Det finns många negativa effekter av andmat som måste åtgärdas tillsammans med dess närvaro i ett sötvattensystem. Ett överflöd av andmat kan minska mängden ljus som tränger in i vattenytan, vilket är skadligt för vattenlevande liv under detta lager. Det blockerar också fotosyntes för nedsänkta växter, vilket hindrar dem från att använda solljus för energiproduktion och tillväxt, vilket i slutändan leder till deras död om tillräckligt med exponeringstid inträffar.

En annan negativ effekt av överdriven andmat är skiktning, främst i djupa dammar. På grund av skuggning från ytväxter delar sig vattnet i varmare, syreproducerande ytnivåer och kallare, syreförbrukande bottennivåer. Som ett resultat samlas potentiellt skadliga ämnen i det mer komplicerade, syrefattiga bottenskiktet. När detta bottenskikt kombineras för snabbt med resten av dammen, känd som omsättning, kan fiskdödlighet, försämrad utveckling och fysiologisk stress uppstå. Detta inträffar ofta efter kraftigt regn eller blåst. Dessutom kan överdriven alger och andmat minska solljuspenetration och orsaka förlust av annan vegetation. Detta orsakar en obalans i ekosystemet.

Det är ofta utmanande att upptäcka syrebrist vid höga nivåer. Detta kan göra det till stor hjälp att hålla reda på syrenivåerna i din damm med antingen en syremätare eller ett testkit.

Det finns två typer av andmat : Lemna Minor och Lemna Major . Major -typen kan vara utmanande att döda, men den mindre stilen är mer okomplicerad. Om du inte är säker på vilken du har, finns det sätt att testa vattnet och ta reda på mer om växterna som lever i det.


Andmat i en damm
Andmat

Hur man förhindrar eller eliminerar andmat från din damm eller sjö

Andmat är inte skadligt för människor, men det kan vara till besvär för båtfolk och simmare. De har också negativa effekter på miljön eftersom de kan blockera solljus från att nå växter under ytan och minska syrehalten i vattnet. Det finns några metoder för att eliminera andmat från din sjö eller damm, till exempel:

  • Kemiska kontroller -

  • Vattenväxtbekämpningsmedel kan bekämpa andmat och alger, men de måste användas med försiktighet. Dessa kemikalier kan orsaka skada på dammhälsa om de inte används på rätt sätt. Innan du väljer rätt herbicid måste du först identifiera växten eller algerna du vill bekämpa. Du kan behöva använda herbicider med tillstånd. Etikettens instruktioner bör också följas.

  • Biologisk kontroll -

  • Du kan begränsa antalet sjöfåglar som besöker din damm för att minska spridningen av andmat. Det kan du göra genom att lägga löst nät runt dammen.

Andmat kan bekämpas av gräskarp. De äter andmat och är en annan biologisk kontroll. Du måste skaffa tillstånd från staten och sedan köpa andmat från ett godkänt kläckeri.


Du kan också lägga till kornhalm till dammens yta under senvintern/tidig vår för att stoppa överdriven algtillväxt. Detta kommer att ta cirka 3-5 balar per hektar. Separera sugröret och lägg det i lösa buntar med tråd eller snöre. Vattentillsatser kan också användas för att minska tillväxten av alger. Dessa vattentillsatser innehåller bakterier och enzymer som kan minska algtillväxten. De bör inte användas i en damm som svämmar över eller utsätts för frekventa översvämningar.

  • Fysiskt avlägsnande –

  • Du kan ta bort andmaten med traditionella metoder som att kratta bort vegetationen från dammytan. Efter det måste du ta bort resterna från dammen för att förhindra återinträde från avrinning.

LakeMat är den ultimata lösningen för att förhindra uppkomsten av andmat på din damm eller sjö. LakeMats hjälper dig att återställa den naturliga sjöbädden och skapa en fantastisk, ren och klar sjöstrand.

Tillverkad av solid geotextilduk och monterad på en robust stålram säker för fiskar, grodor, människor och andra vattenlevande arter.

Tillbaka till blogg