Vattenpest och hur man bekämpar den

Vattenpest och hur man bekämpar den

Vattenpest och hur man bekämpar den

(Elodea canadensis)


Detta vattenburna ogräs är ett stort växande hot mot vårt akvatiska ekosystem. Dess spridning gör att endemiska arter trängs undan och att vattenpesten sprider sig.


Vattenpest (Elodea canadensis), är en invasiv vattenväxt som har blivit ett stort problem i sjöar, dammar och vattendrag över hela Europa. Trots sitt pittoreska namn har denna giftiga, vattenlevande växt tyst koloniserat sötvattensmiljöer långt från sina nordamerikanska stränder.


Ursprung och spridning

Vattenpesten stammar ursprungligen från sötvattensmiljöer i Nordamerika, där den trivs i sjöar, dammar och långsamt rinnande bäckar. Den har därefter spridit sig bortom dess inhemska gränser.


Den introducerades troligen i Europa under 1800-talet, antingen genom akvariehandeln eller som barlast på fartyg. De första dokumenterade observationerna av Elodea canadensis i Europa går tillbaka till så tidigt som 1836.


När den väl etablerats spred den sig snabbt genom europeiska vattendrag. Dess snabba tillväxt, och förmåga att föröka sig vegetativt gjorde att den snabbt kunde kolonisera nya habitat och tränga ut inhemska arter.


Idag betraktas Elodea som invasiv i de flesta europeiska länder och utgör ett allvarligt hot mot den ekologiska balansen i alla naturliga akvatiska system.


Invasion av Europa

Från Frankrikes och Tysklands vattendrag till Danmarks, Norges och Sveriges åar och sjöar har Elodea gjort sig hemmastadd i minst 41 europeiska länder.


I Storbritannien har den blivit ett betydande problem både i stillastående och rinnande vatten, där den kväver inhemska växter och påverkar den inhemska faunan negativt i deras naturliga habitat.


Vattenpestens invasiva tendenser förstärks i regioner med nordiskt klimat och långa vår- och sommardagar, vilket gör att ogräset kan sprida sig snabbt under växtsäsongen.


Vattenpesten påverkar på detta vis viktiga fritidsaktiviteter som båtliv, fiske och simning mycket negativt.


Täta mattor av vegetation hindrar tillgänglighet, täpper igen vattenintag och skapar stillastående vattensamlingar som blir mer mottagliga för algblomning, grogrund för mygg, samt syrebrist.


Av den orsaken så har kontrollen av vattenpestens spridning blivit en prioritet för alla parter involverade, som till exempel ansvariga för naturvård, vattenresurser, turism och förvaltare av strandnära egendomar.


Bekämpa vattenpesten med LakeMats®

Här kommer LakeMats in, en banbrytande innovativ lösning i kampen mot oönskade vattenväxter som (Vattenpest) Elodea. Våra innovativa mattor erbjuder ett kemikaliefritt, 100% effektivt sätt att kontrollera invasiva växter samtidigt som de främjar vår känsliga vattenmiljö.


Nyckeln till LakeMats effektivitet ligger i deras förmåga att beröva invasiva växter den resurs de behöver mest: solljus. Elodea, liksom alla växter, förlitar sig på fotosyntes för att producera energin den behöver för tillväxt och överlevnad.


Genom att strategiskt placera våra ljusavskärmande mattor gjorda av ogenomskinligt, geotextil tyg skapar LakeMats® en barriär mellan solens strålar och sjöbotten. Utan tillgång till ljus kan vattenpesten inte fotosyntetisera, vilket effektivt stoppar dess tillväxt och spridning.


Viktigt är dessutom att LakeMats tyg är både gas- och vattengenomsläppligt, vilket gör att bentiska mikroorganismer (de små varelser som hjälper till att hålla vattendrag rena) kan röra sig fritt.


En annan version, MuckMats®, erbjuder mer än bara ogräskontroll. Genom att lägga till ett lager av förstärkande "geogrid" fördelas vikten över en större yta (som en jättestor snösko). MuckMats skapar stabilitet och ger omedelbart fasta sjöbottnar, och skapar en fast, stödjande yta att gå på utan att sjunka ner i mjuka, dyiga underlag. Detta underlättar möjligheten att njuta av stranden på ett behagligt sätt.


Den innovativa och säkra lösningen på vattenpest

Kanadensisk vattenpest må ha hittat vägen till europeiska vatten, men tack vare våra innovativa lösningar, LakeMats och MuckMats kan detta giftiga ogräs enkelt kontrolleras på ett säkert och effektivt sätt, utan att skada fisk, djurliv eller människor. Genom att beröva invasiva vattenväxter, ljus och yta får du möjlighet att återställa vattenmiljön och bidra till att bibehålla den naturliga ekologiska balansen i din sjö, strand, damm eller flod.


LakeMats bekämpar också mängder av andra oönskade vattenväxter, inklusive malört, Azolla (vattenormbunke) och Najas med flera.

Vi strävar alltid att utveckla säkra, ekologiska och effektiva strategier för ogräskontroll, och att säkerställa att sjöar, dammar och vattendrag förblir friska, livfulla och motståndskraftiga för kommande generationer att njuta av.

Canadian waterweed has long, slender stems that grow from the water bottom and reach towards the surface. The stems are covered in whorls of bright green, narrow leaves, giving the plant a feathery appearance. 


Elodea often forms dense mats on the surface that make it difficult for boats to navigate through. Overall, Elodea has a distinctive look that’s easy to recognize once you've seen it.

Tilbage til blog